L.S. Administraties

Aanslag IB/PVV en ZVW

Zelfstandig ondernemers betalen over hun winst inkomstenbelasting. Vaak komt dit als een verrassing achteraf doordat is dit meer dan een jaar later, doordat er uitstel wordt aangevraagd  achteraf een onaangename verrassing waar op dat moment niet op is gerekend.

In  januari worden veel voorlopige aanslagen IB/PVV en ZVW door de belastingdienst verstuurd.  De Belastingdienst legt u op basis van een schatting aanslagen op. Deze schatting is gebaseerd op Winst uit onderneming en Resultaat uit overige werkzaamheden in voorgaande jaren. 

Check dus uw mailbox op www.mijnoverheid.nl.
Controleer de aanslagen goed of de Belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt. Indien uw situatie is veranderd dan is controle extra belangrijk. 
 

Kloppen de gegevens niet? 
U kunt een wijziging indienen op 
www.belastingdienst.nl.

Contact

Assen / Rolde:
Bezoek:
Op afspraak

Postadres:
L.S. Administraties
Grolloerstraat 6a
9451 KB  Rolde

Telefoon:
Klik hier

Op zoek naar een adviseur die er voor jou is?

L.S. Administraties…  Het administratiekantoor dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Ik ben jouw adviseur en ben er dus voor jou.

Dienstverlening:
Op alle dienstverlening door L.S.  Administraties en/of diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy: 
Ik bescherm je privacy als die van mijzelf. Al sinds 2013 heeft L.S. Administratie een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.
Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Administraties neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Zie de privacy verklaring.
Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers