L.S. Administraties

Welke belastingen moet ik betalen

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je ‘winst uit onderneming’ of je ‘inkomsten uit overig werk’ (zo noemt de belastingdienst je winst als je niet voldoet aan de fiscale criteria voor het ondernemerschap).

Werken als zelfstandig ondernemer heeft als voordeel dat je gebruik mag maken van fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor Investeringsaftrek.  Met deze aftrekposten wordt onder voorwaarden je belastbaar inkomen lager en betaal je minder belasting.

Ik ben als belastingspecialist op de hoogte van alle aftrekposten en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en zal zoveel mogelijk aftrekposten, afhankelijk van u specifieke situatie toepassen om ervoor te zorgen dat de inkomstenbelasting zo laag mogelijk is.

Tip!
Reserveer voor je  belastingaanslagen (zowel je OB als je IB) Ik adviseer je de OB (21%) en minimaal 40% van iedere factuur die je naar je klanten stuurt te reserveren.  Hiermee bouw je voldoende buffer op om je belastingen te kunnen betalen.

Ondernemersaftrek

De zelfstandigen-, starters- en investeringsaftrek zijn  aftrekposten waar zelfstandig ondernemers, onder voorwaarden recht op hebben. De belangrijkste voorwaarde is het urencriterium (1225 uur en tenminste 50% van de totale werktijd).

Voorwaarden zelfstandigenaftrek:
– Je voldoet aan de fiscale eisen voor ondernemerschap
– Je voldoet aan het urencriterium

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, ook hier worden voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden startersaftrek:

  • Je hebt ook recht op de zelfstandigenaftrek;
  • Je was in de 5 jaar voor het aangiftejaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je hebt in de 5 voorgaande jaren niet meer dan 2x de zelfstandigenaftrek toegepast.

Investeringsafrtek

Investeren is soms noodzakelijk als ondernemer. Om te kunnen groeien moeten bedrijfsmiddelen worden aangeschaft. Voor bedrijfsmiddelen en investeringen in Energiebesparende maatregelen en Milieu maatregelen is het mogelijk, om onder voorwaarden investeringsaftrek te krijgen.

MKB winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling ontvang je als je ondernemer bent (voldoet aan de ondernemers criteria). Met de mkb-winstvrijstelling is 14% van de winst, na aftrek van de fiscale ondernemers aftrek vrijgesteld.