L.S. Administraties

De Belastingdienst geeft elke aanslag of aangifte een uniek nummer mee. Wat betekenen de letters en codes op de aangiftes en aanslagen ?
Het kenmerk van de aanslag bestaat uit het fiscaalnummer (BSN of RSIN)  en een codering die informatie geven over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder staat een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.
Op de website van de belastingdienst is hiervoor geen informatie beschikbaar.

Weet u alleen het betalingskenmerk van de aanslag, zoek hier het aanslagnummer op.

De eerste 9 cijfers vormt het fiscaalnummer. De letter geeft het type aanslag/aangifte aan, na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Meestal duidt dit de maand aan waar de aanslag betrekking op heeft.

lees meer