L.S. Administraties

Recht op de KOR

Wanneer heb je recht op de Kleine ondernemers regeling.
Als je in een kalenderjaar minder dan € 1.883 OB moet betalen? Dan kun je onder voorwaarden in aanmerking komen voor vermindering van de omzetbelasting, of als je minder dan € 1345,- te betalen OB hoef je helemaal geen OB af te dragen.

Je maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling en moet hiervoor aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

  • Je bent een natuurlijke persoon
    • je hebt of een eenmanszaak,
    • of je vormt met andere natuurlijke personen een maatschap of VOF.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 OB afdragen.
  • Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de OB.

De kleine ondernemers regeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Ontheffing administratieve verplichtingen

Is de afdracht OB in een jaar € 1.345,- dan hoef je helemaal geenOB te betalen. Verwacht je dit ook de komende jaren dan kun je ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen aangifte OB meer te doen. Dit is voor particulieren met zonnepanelen erg interessant.