BREXIT en Omzetbelasting

 Voert u regelmatig goederen in uit het VK?

Als u goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) importeert moet u, als het VK bij de BREXIT uit de EU stapt,  BTW afdragen over deze goederen. De BTW is verschuldigd op het moment van import en moet direct worden afgedragen. Hiervan dient telkens opnieuw, direct bij invoer bij de Douane aangifte worden gedaan.   Lees Meer…

Belasting Portal Zakelijk

De bekende belastingportal voor ondernemers is met ingang van 3 januari 2019 vernieuwd en heeft: Mijn Belastingdienst Zakelijk.
Op termijn gaat ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ het oude portaal voor ondernemers vervangen. De nieuw portal werkt ook op mobiele apparaten.
Voorlopig blijft het oude portaal en inlog nog bestaan.

Lees Meer…

ZZP’ers krijgen nieuw BTW nummer

Staatssecretaris Snel heeft aan de Tweede kamer gemeld dat alle eenmanszaken in Nederland voor 1 januari 2020 een nieuw BTW-identificatienummer  krijgen.  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had van de belastingdienst geëist om met een alternatief te komen voor het huidige BTW-nummer dat nu gebaseerd is op het BSN nummer van de ondernemer.

In het voorgestelde alternatief wordt aan alle eenmanszaken* een nieuw btw-identificatienummer uitgereikt, dat zij bijvoorbeeld gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt. Staatssecretaris Snel is tevreden dat er een alternatief is bedacht.

* Samenwerkingsvormen zoals een VOF en maatschappen hebben hier niet mee te maken. De samenwerkingsvorm heeft een eigen BTW-nummer dat niet op een BSN nummer van de vennoten is gebaseerd.

Toeslagen 2019

De beschikkingen Toeslagen 2019 worden vanaf  28 november verzonden
U ontvangt uw beschikking in ‘Mijn Toeslagen’

Mijn Toeslagen
U ontvangt de voorschotbeschikking in ‘Mijn Toeslagen’ , als u niet over DigiD beschikt ontvangt u de beschikking per post.

Controleer de beschikking goed
Is er niets gewijzigd en wijkt de beschikking 2019 erg af van de beschikking 2018  wees dan alert en controleer de beschikking. Ook als er iets gewijzigd is, in uw inkomen of uw persoonlijke situatie waardoor een Toeslagpartner heb gekregen dan heeft dat invloed op uw Toeslagen.  Controleer daarom de beschikking voor 2019 en pas deze waar nodig zo snel mogelijk aan. U kunt altijd ee…   Meer lezen

Belastingvrij Schenken

Nog dit jaar een schenking doen aan uw kinderen, kleinkinderen. Of nog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.800 als schenking voor de eigen woning. Schenken brengt uw vermogen in box 3 omlaag. Voor sommige schenkingen is geen aangifte verplichting, voor de schenkingen die onder de verhoogde vrijstellingen vallen moet wel aangifte worden gedaan en soms moet een notariële akte worden opgesteld.
Meer weten  lees dit  of maak nog snel een afspraak.

Verhoging lage BTW tarief

Wijziging BTW laag.
Ik veronderstel dat je op de hoogte bent dat op 1 januari 2019 de verlaagde BTW van 6% naar 9% wordt verhoogd.  Belangrijk om bij het maken van offertes rekening mee te houden.

Wat gebeurt er precies.
Een btw-ondernemer die het verlaagde btw-tarief toepast op verrichte leveringen en diensten zal zich hierop moeten voorbereiden. Denk aan aanpassingen in het administratieve systeem en aan aanpassingen in de prijsstelling van diensten en producten.

Waar moet u op letten.
Staatssecretaris van Financiën Menno Snel geeft aan dat de belastingdienst niet zal naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.
Het moment van betalen is dus bepalend voor de lage BTW 6% of 9%.

Dit betekent dat…
een winkelier vanaf 1 januari 2019 het lage BTW tarief van 9%, want zij leveren goederen en deze worden aan de kassa afgerekend. De betaling vindt dus ook na 1 januari plaatsvindt.

Er zijn nog twee mogelijkheden.
-1-
je hebt een offerte gemaakt voor levering of dienst, welke in 2019 plaatsvindt  maar deze wordt voor 31 december 2018 betaald  waardoor het huidige lage BTW tarief van 6% geldt
-2-
je hebt een bestelling ontvangen en deze zal in 2019 worden geleverd. De klant doet voor 31 decemebr 2018 een aanbetaling. Dan is op de aanbetaling 6% van toepassing en op het restant dat in 2019 afgerekend wordt geldt dan het verhoogde lage tarief van 9%

Abonnementen,
Heb je een jaarabonnement, van 1 augustus 2018 tot 30 juli 2019 op een tijdschrift (6%) en is deze inééns betaald dan is de betaling in 2018, voor in 2019 te leveren diensten dus nog 6% BTW.
Heb je hetzelfde abonnement maar met maand betalingen dan ga je vanaf 1 januari 2019 over deze betalingen meer betalen door het verhoogd lage BTW tarief van 9%.

Crediteren
Crediteren van leveringen of diensten uit 2018 na 1 januari 2019 vallen ook onder het verhoogde lage BTW tarief, en is daarmee dus zeker niet voordelig

goederen met lage BTW
diensten met lage BTW

Meer info,  Het kabinet wil de wijziging van het btw-tarief opnemen in het Belastingplan 2019. Dit plan is sinds Prinsjesdag 2018 openbaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Box 3 vermogen

Eindejaarstip

Hebt u een aanzienlijk bedrag op de spaarrekening en komt u boven de drempel vrijstelling dan kunt u overwegen dit bedrag te verlagen.
De drempel is € 30000,- hebt u een fiscaalpartner dan geldt voor u samen een drempel vrijstelling van € 60000,-

Benut de schenkingsvrijstelling om uw vermogen te verlagen. Zo voorkomt u belastingheffing over uw spaargelden.

€ 2147,-
Dit bedrag mag u aan kleinkinderen en derden schenken. Hiervoor hoeft u geen aangifte schenkbelasting in te dienen.

€ 5363,-
Schenking aan uw kinderen is tot dit bedrag vrijgesteld van schenkbelasting , waarvoor dus eveneens geen aangifte gedaan hoeft te worden.

€ 25.731,-
Is het maximale bedrag van een schenking aan kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar met gebruikmaking van de ‘lage éénmalig verhoogde vrijstelling’. Hiervoor moet aangifte van worden gedaan, maar tot dit bedrag zijn er geen verdere voorwaarden. Het éénmalig karakter bepaalt dat de vrijstelling daarna is ‘verbruikt’. De vrijstelling geldt voor alle schenkingen gedurende het gehele jaar 2018. Hiervan moet aangifte worden gedaan.

€ 27871,-
Als u voor 2010  gebruikgemaakt heeft van de éénmalige verhoogde vrijstelling en in de de jaren daarna geen gebruik heeft gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Dan is er in 2018, voor personen tussen 18 en 40 jaar nog de mogelijkheid gebruik te maken van deze vrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Hiervan moet eveneens aangifte worden gedaan.

€ 47198,-
Deze schenkingsvrijstelling vervalt m.i.v. 1 januari 2019.
Als u in 2015 of 2016 gebruik gemaakt hebt van één van de  volgende vrijstellingen;
■ de gewone éénmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 25.322 in 2015 of € 25.449 in 2016
■ de aanvullende verhoogde vrijstelling van maximaal € 27.432 in 2015 of € 27.570 in 2016 voor de eigen woning
■ de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning of een dure studie van € 52.752 in 2015 of € 53.016 in 2016
Dan mag u in 2018 aanvullend nog gebruikmaken van de vrijstelling van € 47197 indien de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is en er in 2017 geen gebruik is gemaakt van deze vrijstelling. Hiervan moet u aangifte doen.

€ 53602,-
Deze verhoogde ‘lage eenmalig verhoogde vrijstelling’ (€ 25731,-) kan worden gebruikt als de schenking aan uw kind wordt gedaan voor een dure studie. Hiervoor moet u naar de notaris en aangifte doen.

€ 100800,-
Dit bedrag is belastingvrij als schenking aan iedereen, zoals kinderen, neefjes, nichtjes, kleinkinderen en zelfs derden, in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar en de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De vrijstelling kan alleen worden gebruikt als nog niet eerder gebruik is gemaakt van een éénmalig verhoogde vrijstelling

LET OP!
Schenkt u in een kalenderjaar meer dan de vrijstelling dan moet de ontvanger aangifte doen .

Winkeltijdenwet

Heeft u een winkel?
Dan bent u straks niet meer gehouden aan eenzijdig opgelegde openingstijden waar u zelf niet vooraf expliciet mee instemt. Maar gaat u contractueel akkoord met een bepaalde openstelling, bijvoorbeeld op een koopavond, dan moet u zich daaraan houden.

klik hier voor meer info

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Telefonische marketing verder beperkt

Bedrijven en organisaties die gebruik maken van telemarketing mogen volgens nieuwe regels consumenten niet zomaar bellen.  Ongevraagde telefonische verkoop wordt verboden. Bedrijven en organisaties mogen nu al geen consumenten bellen die in het ‘bel-me-niet-register’ staan maar in de nieuwe wetgeving mogen alleen nog consumenten via de telefoon worden benadert als hij/zij daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in). Ook voor bestaande klanten en voormalige klanten wordt telemarketing beperkt, door een maximale periode vast te stellen waarbinnen nog contact opgenomen mag worden.

Dit wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd.

 

Bel-me-niet-Register

Consumenten die in het Bel-me-niet Register staan mag u niet bellen. Belt u met een consument die niet in het register staat ingeschreven? Dan moet u hem wijzen op het bestaan van het register. U moet de mogelijkheid bieden deze persoon in het register in te schrijven. Ook moet u de consument direct uit het bestand van uw bedrijf verwijderen, als hij niet meer door u gebeld wilt worden.

Bestaande of voormalige klanten

Bestaande of voormalige klanten mag u bellen. Zelfs als ze in het Bel-me-niet Register staan. U moet dan wel vragen of ze in uw belbestand willen blijven staan. Wil de klant dat niet? Dan maakt hij gebruik van het recht van verzet en bent u verplicht de klant uit uw belbestand verwijderen en mag u hem niet meer bellen.

 

Recht van verzet

Je kunt als consument gebruikmaken van je recht van verzet. Een bedrijf mag je dan niet meer bellen. Binnen het bel-me-niet-register mogen bedrijven waar je klant bent of klant bent geweest je bellen. Met het recht van verzet mogen ook deze bedrijven je niet meer bellen.   Bedrijven moeten, voordat ze bellen, het Bel-me-niet-register raadplegen. Als een consument vermeld staat in dat register, mag er niet ongevraagd gebeld worden.

Bron: Ondernemersplein

Het spaarvarken als melkkoe

Box 3 rendement realistischer in 2019

Het forfaitair rendement in Box 3 is in 2019 weer dichterbij de werkelijkheid. Sinds 2017 wordt het forfaitair rendement in box 3 bepaald op basis van 3 schijven, met maxima bedragen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat naarmate u meer vermogen hebt het rendement hoger is omdat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. In box 3 worden twee rendementsklassen gehanteerd. . Bij iedere schijf wordt een hoger percentage gebruikt om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

Jaarlijks wordt het percentage voor het forfaitair rendement voor box 3 door de staatssecretaris van Financiën bekendgemaakt. Voor 2019 gaat voor rendementsklasse I een percentage van 0,13 (was 0.36% in 2018) gelden en voor rendementsklasse II 5,6% (5.38%).

Voor 2019 is het gemiddelde spaarrendement in de periode juli 2017 tot en met juni 2018 bepalend.

Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 30.000 per persoon.