Privacyverklaring  L.S. Administraties

L.S. Administraties verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de dienstverlening van L.S. Administraties en/of de werkdomeinen van waaruit de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In deze privacyverklaring geef ik een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voorletters (voornaam) en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht (dit uitsluitend ten behoeve van een correcte aanhef)
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens,
  • van u,
   • Adresgegevens,
   • Bedrijfstype
   • RSIN
   • KvK
 • Fiscale gegevens met betrekking tot;
  • Naam partner, al dan niet fiscaal partner
  • Naam minderjarige kinderen, al dan niet thuis wonend
  • Geboortedata van partner en kinderen
  • BSN van Partner en kinderen
 • Identiteitsbewijs*
  • Type identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs)
  • Nummer, Geldigheid en Datum uitgifte en de Instantie die het Identiteitsbewijs heeft uitgegeven  e.e.a ten behoeve van…
   • Wet Witwassen & Financiering Terrorisme (Wwft)
   • Antecedenten onderzoek in het kader van de Wwft
   • Loonverwerking
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in een contactformulier op deze en/of andere websites welke behoren tot L.S. administraties en  in correspondentie, email en telefonisch.
 • Cookies
  privacyverklaring
  * L.S. administraties bewaart geen kopie van uw identiteitsbewijs. Uw identiteit wordt alleen vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Voor de dienstverlening van L.S. administraties worden geen gegevens vastgelegd met betrekking tot huidskleur, ras, geloof, politieke opvatting en/of seksuele geaardheid.
Het vastleggen van het geslacht wordt uitsluitend gebruikt om met een correcte aanhef contact met u op te kunnen nemen of uw opdracht uit te voeren.
In de dienstverlening aan minderjarigen heeft L.S. administratie niet de intentie gegevens te verzamelen tenzij dit voor de dienstverlening aan deze persoon noodzakelijk is. Hiervoor zal deze persoon toestemming van ouders of voogd nodig hebben.
s

Persoonsgegevens die voortvloeien uit uw bedrijfsadministratie

Voor de dienstverlening van L.S. administraties met betrekking tot de controle van uw bedrijfsadministratie worden geen persoonsgegevens vastgelegd, verwerkt en/of bewaart die voortvloeien uit uw bedrijfsadministratie. De controle wordt door mij persoonlijk en uitsluitend uitgevoerd op de financiële bedrijfsgegevens. L.S. administraties heeft niet de intentie om  persoonsgegevens uit uw administratie te verzamelen en/of te verwerken,  tenzij dit voor de dienstverlening aan deze persoon noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij loonadministratie.  Ook voor deze persoonsgegevens geldt deze privacy verklaring.

In kaart brengen websitebezoek (Cookies)

L.S. Administraties gebruikt functionele, geanonimiseerde analytische cookies. (IP-adressen zijn geanonimiseerd) Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. L.S. Administraties gebruikt alleen cookies, waarvoor geen toestemming is vereist.

 • Cookies plaatsen mag;
  • Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is voor een dienst zoals online boekhouden.
  • Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op uw privacy.  De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.
   Bron: Consuwijzer   meer informatie
  • Hoe kunt u de cookies weer verwijderen?Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.
   Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Waarom zijn persoonsgegevens nodig

L.S. administraties verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van de dienstverlening.
  • Boekhoudingen.
  • Belastingen.
   • Inkomstenheffing (IH)  IB.
   • Loonheffing.
   • Schenkbelasting.
   • Erfbelasting.
   • Vennootschapsbelasting.
 • Ten behoeve van Facturatie.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen informeren middels onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen mailen en/of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • L.S. Administraties gebruikt alleen cookies, waarvoor geen toestemming is vereist voor het in kaart brengen van website bezoek.  De verkregen informatie is anoniem en niet te herleiden tot een persoon.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard

L.S. Administraties bewaart cliëntendossiers gedurende minimaal zeven jaren, om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Indien onroerende zaak transactie onderdeel uitmaken van het dossier bedraagt de wettelijke bewaartermijn tien jaren.

 • Het bewaren gebeurt  zowel op papier als digitaal.
  • Papier
  • Digitaal (lokaal opslag) wachtwoord beveiligd en AES 256bits sleutel
   • AES versleuteld en bijbehorende software.
    • persoonsgegevens
    • wachtwoorden
    • inloggegevens
  • Digitaal (lokaal opslag)  beveiligd met  256-bit AES sleutel
  • Digitaal (cloud opslag) beveiligde servers bij een Nederlandse partij met wachtwoord beveiligd
   • SSL encrypted verbinding
   • Versleuteld met  256-bit AES sleutel
   • Wachtwoord beveiligd

Hoe lang worden gegevens bewaard

L.S. Administraties zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  De dossiers kunnen op verzoek worden overgedragen waarbij de wettelijke bewaarplicht eveneens wordt overgedragen. Hiervoor zal een vrijwaring moeten worden getekend.

Informatie delen met derden

L.S. Administratie bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt met u overlegd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken welke voortvloeien uit de door u verstrekte opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.  L.S. Administraties ziet hier op toe en blijft hiervoor verantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe maakt u persoonlijk een afspraak. U neemt een  geldig legitimatie bewijs mee. Indien u besluit gegevens te verwijderen of aan te passen, vraag ik u om een schriftelijke vrijwaring als dit binnen de termijn van de wettelijke bewaarplicht valt.

Beveiliging

L.S. Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties zorgt dat diens sub-verwerkers dan wel onderaannemers werken conform ISO 27001 en NEN 7510, welke standaarden geacht worden te voldoen aan de beveiligingseisen rekening houdend met de stand van de techniek.
Dataopslag gebeurt in datacenters (gebouwen) die beveiligd zijn middels fysieke beveiligingssystemen.
– Websites
Mijn websites zijn voorzien van een SSL certificaat. Met SSL wordt uw
informatie versleuteld en via een beveiligde verbinding verzonden.
– Email
Email wordt verstuurd over een SSL/TLS beveiligde verbinding.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Werkdomeinen

L.S. Administraties is ingeschreven bij de kamer van Koophandel en als belastingconsulent bij de belastingdienst bekend.
Administratieve- en Fiscale dienstverlening wordt aangeboden vanuit zgn. werkdomeinen. Deze domeinnamen zijn geregistreerde handels-, merknamen.
–  https://uw-boekhouder.nl
–  https://uw-belastingspecialist-assen.nl

andere domeinen;
– www.uw-administrateur.nl
– www.uw-digitale-boekhouder.nl
– www.de-startende-ondernemer.nl
– www.uw-belastingspecialist.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren.
L.S. Administraties behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Rolde – Assen   januari 2019

Heeft u vragen neem contact met mij op….