Onderneming Starten       8 tips     voor Starters

Als u start met ondernemen krijgt u te maken met allerlei zaken en regelingen. Lees hoe u zich zo goed mogelijk voorbereidt.

Voordat u start: goed oriënteren

Hebt u plannen om als ondernemer te starten? Oriënteer u vooraf. Uit cijfer blijkt dat ondernemers die zich voorbereiden een betere kans van slagen hebben. U heeft een idee. Wat wilt u gaan doen? Schrijf uw plannen op. Veel informatie vindt u op de website van Uw-boekhouder maar ook op de websites van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel is veel informatie te vinden. Ik ga Starten is eveneens een handige website met starterstips.

Belang van een goede administratie     Ik ga Starten     Belastingdienst    Kamer van Koophandel

 

Starten vanuit een uitkering?

Wilt u een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering. Meld uw plannen bij uw uitkeringsinstantie. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening of een starterskrediet.

Starten vanuit een uitkering.

 

Startersvoorlichting

Bij verschillende organisaties, waaronder de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, kunt u voorlichting krijgen over starten als ondernemer. Wanneer ben ik ondernemer? Wat zijn mijn plichten? Wat zijn mijn rechten?

Wanneer ben ik ondernemer?      Wanneer moet ik BTW betalen?

 

Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel

Start u een onderneming? Maak dan een afspraak bij de Kamer van Koophandel en schrijf uw onderneming in in het Handelsregister. De Kamer van Koophandel geeft uw gegevens ook aan de belastingdienst door. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de belastingdienst te melden.

In de meeste gevallen moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel.  Wilt u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap inschrijven? Dan kunt u zich op dit gesprek voorbereiden kijk op de website van de KvK voor meer informatie.

Website KvK

 

Richt uw administratie / boekhouding in

Zet een bedrijfsadministratie op. Een goede bedrijfsadministratie is de basis die nodig is om belastingaangifte te kunnen doen. Daarnaast geeft een goede bedrijfsadministratie inzicht in uw bedrijf en kunt u snel zien hoe uw onderneming ervoor staat.  De bedrijfsadministratie bestaat uit alle documenten en alle financiële gegevens.

Bedrijfsadministratie     Wat hoort bij de administratie

 

Activeer uw beveiligde omgeving op belastingdienst.nl

Om digitaal aangifte te doen en om andere belastingzaken te regelen krijgt u als ondernemer toegang tot de ondernemersportal (inloggen voor ondernemers) op www.belastingdienst.nl. Een beveiligd gedeelte op de website van de belastingdienst. Nadat u zich hebt ingeschreven bij de KvK stuurt de belastingdienst u de betreffende inloggegevens. Activeer uw beveiligde gedeelte binnen 30 dagen.

 

 

Reserveer geld voor toekomstige betalingen

Geld reserveren voor toekomstige betalingen  leggen een solide fundament onder uw onderneming. Reserveren voor toekomstige uitgaven is slim ondernemen.
De belastingaanslag komt vaak onverwacht of ongunstig, tussen het einde van een boekjaar en het betalen van de belastingaanslag(en) kan veel tijd zitten. Door hiervoor al tijdens het boekjaar een deel van de winst te reserveren ontstaan geen financiële problemen.
Zo kan ook reserveren voor vervanging van bedrijfsmiddelen zorgen voor financiële rust. Door hiervoor te reserveren bouwt u een financiële reserve op die u op het moment van vervangen  kunt inzetten en dus niet hoeft te financieren.

Lees meer …    creëer potjes, reserveer btw, IB en een stukje winst.   Voorkom financiële problemen.
Financiële problemen voorkomen

 

 

 

Welke fiscale regelingen gelden voor u?

Als ondernemer en als starter komt u in aanmerking voor speciale fiscale regelingen. Er zijn ook subsidies waar u als starter in bepaalde situaties gebruik van kunt maken en regelingen voor de financiering van uw onderneming, zoals leningen en starterskrediet.

Regelingen als de startersaftrek en investeringsregelingen kunnen u voordeel opleveren bij uw belastingaangifte:

Subsidies voor Ondernemers      Starterkrediet

 

 Administratie & Boekhouding 

Administratie & Boekhouding

Administratieve ondersteuning middels software waarmee je jouw administratie eenvoudig en overzichtelijk kunt vastleggen, locaal op je PC of online.

Succesvol

Succesvol ondernemen…

Ik ben er van overtuigd dat je als ondernemer succesvol kunt zijn als je je focust op je vak en je bedrijfsadministratie. De administratieve verplichtingen zijn voor menig ondernemer een struikelblok. Veel starters stoppen binnen  3 jaar omdat ze te weinig kennis hebben van de bedrijfsadministratie of er vaak te weinig tijd voor vrij maken. Er is altijd wel een reden te vinden om het bijwerken van de bedrijfsadministraties uit te stellen.  Een overzichtelijke administratie is ook voor jouw belangrijk, omdat je hieruit veel informatie haalt.

L.S. Administraties biedt boekhoudkundige ondersteuning op maat en coacht je daar waar nodig onder het motto ‘slim en eenvoudig de administratie op de rails’. Ik kijk naar wat jij als ondernemer nodig hebt om succesvol te zijn. De boekhouding is het per slot van rekening het financiële hart van je bedrijf. 

Aantrekkelijk

Boekhouden aantrekkelijk gemaakt…

 De boekhouding is een belangrijk onderdeel van het ondernemen. De tijd van de schoenendoosboekhouding ligt achter ons. Als ondernemer wil je up-to-date informatie, cijfers waarop je beslissingen neemt. De boekhouding is niets anders dan een kaartenbak met informatie…. we noemen deze kaartenbak het grootboek.
Het grootboek bestaat een aantal onderdelen zoals het kasboek, het bankboek, het verkoopboek (ook wel debiteurenadministratie genoemd) en het inkoopboek (ook wel crediteurenadministratie genoemd).

Ik coach en ondersteun ondernemers bij de bedrijfsadministratie, waarbij de nadruk vooral bij de boekhouding ligt. We kijken samen  naar wat een goede oplossing voor je boekhouding is. Slimmer ondernemen

soms doe je dat met een speciaal voor jou ingerichte excel-boekhouding of je kiest voor online boekhouden. L.S. Administraties biedt verschillende offline als online mogelijkheden.

Digitaal & Online

Uw Digitale Boekhouder…

L.S. Administraties maakt inzicht in je bedrijfsfinanciën eenvoudig. Uw-Digitale-Boekhouder is een verwerkingsservice. Via de upload-link van uw-digitale-boekhouder kun je  je documenten uploaden en wordt jouw administratie, afhankelijk van jouw wensen wekelijks of maandelijks bijgewerkt. Je bepaald zelf hoeveel inzicht je wilt. Jouw administratie is zo altijd  up-to-date en heb je altijd inzicht in je bedrijfsfinanciën.  Slim en eenvoudig grip op je administratie. 

Wil je zelf online je boekhouding doen, dan biedt L.S. Administraties een aantal mogelijkheden. Ik maak gebruik van online boekhoudpakketten die special zijn toegespitst voor ZZP’ers, zoals Snelstart, e-Boekhouden.   U verwerkt uw boekhouding en ik kijk op de achtergrond met u mee…
L.S. Administraties  biedt ondersteuning bij pakketten zoals   Snelstart,  e-Boekhouden.

Contact

Assen / Rolde:
Bezoek:
Uitsluitend afspraak

Postadres:
L.S. Administraties
Grolloerstraat 6a
9451 KB  Rolde

Contact:
klik hier

Op zoek naar een adviseur die er voor jou is?

L.S. Administraties…  Het administratiekantoor dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Ik ben jouw adviseur en ben er dus voor jou.

Dienstverlening:
Op alle dienstverlening door L.S.  Administraties en/of diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy: 
Ik bescherm jouw privacy als die van mijzelf. Al sinds 2013 heeft L.S. Administratie een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.
Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Administraties neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Zie de privacy verklaring.
Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers

 

 

Future