L.S. Administraties

Controleer uw beschikking Toeslagen

In  december worden de voorlopige beschikkingen Toeslagen 2020 door de belastingdienst verstuurd.  De Belastingdienst berekent op basis van een schatting van inkomen de beschikking. Deze schatting is gebaseerd op uw inkomen uit de voorgaande jaren. 

Check dus uw mailbox op www.mijnoverheid.nl. voor eventuele post
Controleer de beschikking Toeslagen nauwkeurig of de Belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt. De gegevens waarop uw toeslagen zijn gebaseerd staan niet op de voorschotbeschikking, deze vindt u door in te loggen op www.toeslagen.nl  

Kloppen de gegevens niet?   
Voor de toeslagen kunt u uw gegevens na het inloggen direct aanpassen.Indien uw woon- of leefsituatie is veranderd dan is controle extra belangrijk.   

Contact

Assen / Rolde:
Bezoek:
Op afspraak

Postadres:
L.S. Administraties
Grolloerstraat 6a
9451 KB  Rolde

Telefoon:
klik hier 

Op zoek naar een adviseur die er voor jou is?

L.S. Administraties…  Het administratiekantoor dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Ik ben jouw adviseur en ben er dus voor jou.

Dienstverlening:
Op alle dienstverlening door L.S.  Administraties en/of diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy: 
Ik bescherm je privacy als die van mijzelf. Al sinds 2013 heeft L.S. Administratie een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.
Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Administraties neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Zie de privacy verklaring.
Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers