L.S. Administraties

Uitstel van betaling voor Belastingen.
 
Begin deze week kondigde het kabinet aan dat ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen dreigen te komen bijzonder uitstel van betaling van belastingen kunnen aanvragen.
 
Aanvankelijk was hiervoor een aanvullende verklaring met bewijs van een derde deskundige (bijvoorbeeld van een accountant of brancheorganisatie) voor vereist. Dit was derhalve dan ook niet de maatregel waar de beroepsgroep van Belastingadviseurs blij van werden. Dit zou kunnen leiden tot veel gedoe, vertraging en extra kosten voor de ondernemer. Het kabinet versoepelt de uitstelregeling nu verder. Een dergelijke verklaring is niet meer nodig, meldt staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.
 
Vanaf het moment dat een onderneming zich meldt, worden de invorderingen meteen stopgezet. Het gaat om de aanslag voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De pauze duurt drie maanden.
 
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval vraagt de Belastingdienst wel om nadere informatie of een aanvullende verklaring.
 
De ondernemer stuurt een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling naar:
 
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen
 
Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting stopgezet. In de praktijk betekent dit voor de ondernemer meteen uitstel van betaling.