Omzetbelasting

Ondernemen in de OB…

Ondernemers hebben in de meeste gevallen te maken met de Omzetbelasting. Maar ook pariculieren kunnen te maken krijgen met de aangifte Omzetbelasting, ondanks dat zij geen ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Er gelden veel regels en even zo vele uitzonderingen.
Ondernemers en ZZP’ers hebben te maken met een veelheid aan regels ronde de omzetbelasting. Het is juist voor deze groep ondernemers belangrijk hierop alert te zijn.  

g

Inkomstenbelasting

Duidelijke uitleg…

L.S. Administraties biedt ondersteuning bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, het wijzigen van een voorlopige aanslag of bij het aanvragen van toeslagen voor ondernemers en particulieren. 

Als gediplomeerd Belastingadviseur houd ik mijn kennis van de fiscale regels op peil. Hierdoor kan ik je optimaal adviseren over fiscale aangelegenheden, met betrekking tot de aangifte, het indienen van een verzoek of bezwaarschrift. 

Toeslagen

Een lastige materie…

Toeslagen is voor velen een erg lastige materie. Hierdoor zijn veel mensen terughoudend met het aanvragen van toeslagen ondanks dat mensen er recht op hebben. Veel geld blijft onbenut. Doordat de materie zo lastig is ontvangen mensen onwetend te veel toeslag en hebben later te maken met het feit dat er toeslag(en) terug moet worden betaald.

Contact

Assen / Rolde:
Bezoek:

Uitsluitend afspraak

Postadres:
L.S. Administraties
Grolloerstraat 6a
9451 KB  Rolde

Contact:
klik hier

L.S. Administraties…  Het administratiekantoor dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Ik ben jouw adviseur en ben er dus voor jou.

Dienstverlening:
Op alle dienstverlening door L.S.  Administraties en/of diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy: 
Ik bescherm jouw privacy als die van mijzelf.
Al sinds 2013 heeft L.S. Administratie een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Administraties neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers