ZorgToeslag

Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor mensen met een Nederlandse zorgverzekering. Niet iedereen kan de zorgtoeslag ontvangen. Om in aanmerking te komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Of u recht heeft op zorgtoeslag en hoeveel, is mede afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden.

Heb ik recht op Zorgtoeslag…?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u, en uw eventuele toeslagpartner, de Nederlandse nationaliteit hebben, in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of de nationaliteit van een EER-land hebben. Bovendien moet u minimaal 18 jaar oud zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en mag uw (gezamenlijke) inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

HuurToeslag

De huurtoeslag is een inkomensafhankelijke inkomensondersteuning in de huurkosten voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. 

Huurders van  zelfstandige woonruimte kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ook woonwagens vallen hieronder. Kamerbewoners komen meestal niet in aanmerking. De hoogte van huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, ook uw vermogen mag niet te hoog zijn evenals de hoogte van uw huur. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Ook bij lage huurkosten is de huurtoeslag lager.

Per 1 januari 2020 zijn de maximum-inkomensgrenzen vervallen. 

Kind gerelateerd

Kind-toeslagen en Kinderbijslag…

Kinderopvangtoeslag,
is een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van uw kind. U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. Ook voor alleenstaanden geldt dat zij moeten werken. Als u een toeslagpartner hebt dan geldt dat hij of zij ook moet werken. 

Kindgebonden budget,
is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. 

Kinderbijslag,
is geen Toeslag. De uitkering van Kinderbijslag gebeurt door de SVB (Sociale Verzekerings Bank)

Proefberekening toeslagen maken?   klik hier 

Contact

Assen / Rolde:
Bezoek:

Uitsluitend afspraak

Postadres:
L.S. Administraties
Grolloerstraat 6a
9451 KB  Rolde

Contact:
klik hier

L.S. Administraties…  Het administratiekantoor dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Ik ben jouw adviseur en ben er dus voor jou.

Dienstverlening:
Op alle dienstverlening door L.S.  Administraties en/of diens werkdomeinen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Privacy: 
Ik bescherm jouw privacy als die van mijzelf.
Al sinds 2013 heeft L.S. Administratie een privacy verklaring, waar ik me aan houd. Ik ga altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het kader van de AVG en om meer transparant te zijn heb ik de privacyverklaring online gepubliceerd.

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren heb ik jouw persoonsgegevens nodig. L.S. Administraties neemt de bescherming van deze gegevens serieus en ik zal alles in het werk stellen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.S. Administraties bewaakt jouw privacy en houdt deze geheim.

Zie de privacy verklaring.
Voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend toch…
Luc Schepers